Li & Otto (2022) The role of human-induced climate change in heavy rainfall events such as the one associated with Typhoon Hagibis. Climate Change 172, 7

Li S, Otto F (2022) The role of human-induced climate change in heavy rainfall events such as the one associated with Typhoon Hagibis. Climatic Change 172, 7. https://doi.org/10.1007/s10584-022-03344-9 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Okoli 12. oktobra 2019 so obilne padavine tajfuna Hagibis povzročile obsežne poplave na velikem območju okoli metropole Tokio, kar je povzročilo obsežno uničenje, vključno z izgubljenimi življenji in preživetjem ter gospodarsko škodo v višini več kot 10 milijard ameriških dolarjev. V tem članku uporabljamo večmetodni verjetnostni okvir za pripisovanje dogodkov, da bi ocenili vlogo podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek, pri močnem deževju, ki je povzročilo velik del škode. Z združevanjem različnih zbirk podatkov iz opazovanj in simulacij različnih podnebnih modelov smo ugotovili, da se je verjetnost pojava takšnega dogodka povečala za 15-150 %. To oceno in izračunani delež pripisljivega tveganja (FAR) uporabljamo za nadaljnjo oceno gospodarskih stroškov, ki jih je mogoče pripisati antropogenim podnebnim spremembam, na podlagi zavarovanih gospodarskih izgub. Po naši konservativni oceni je ~4 milijarde USD škode zaradi ekstremno močnih padavin, povezanih s tajfunom Hagibis, posledica podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek.