Leal Filho et al. (2020) Universities as living labs for sustainable development – Supporting the implementation of the sustainable development goals


Leal Filho W et al. (2020), Universities as living labs for sustainable development – Supporting the implementation of the sustainable development goals, Springer Cham, 862 p. – COBIB.SI

Publisher’s About the Book (prevod):

Zelo interdisciplinarna knjiga, saj zajema družbene vede, ekonomijo, poslovanje, izobraževanje in okoljske vede.
Celovito opisuje pristope k trajnostnemu razvoju in živim laboratorijem.
Zagotavlja trdno podlago za spodbujanje prizadevanj na področju trajnosti med univerzami.
Zapolnjuje tržno nišo, saj ponuja prvo celovito publikacijo na to temo.

Ta knjiga zapolnjuje pomembno vrzel v literaturi in predstavlja prispevke znanstvenikov in raziskovalcev, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in se ukvarjajo z dinamičnimi pristopi k uresničevanju trajnosti v visokem šolstvu. Splošno znano je, da so univerze ključni akterji pri izvajanju in nadaljnjem razvoju trajnostnega razvoja, pri čemer lahko nekatere od njih delujejo kot “živi laboratoriji” na tem hitro rastočem področju. Vendar pa skorajda ni publikacij, ki bi celostno preučevale koncept živih laboratorijev v povezavi s trajnostnim razvojem. Cilji te knjige, ki je rezultat 4. svetovnega simpozija o trajnostnem razvoju na univerzah (WSSD-U-2018), ki je leta 2018 potekal v Maleziji, so naslednji:

i. dokumentirati izkušnje univerz z vsega sveta na področju inovacij učnih načrtov, raziskav, dejavnosti in praktičnih projektov, ki se nanašajo na trajnostni razvoj na univerzitetni ravni;
ii. razširiti informacije, ideje in izkušnje, pridobljene pri izvajanju projektov, vključno z uspešnimi pobudami in dobrimi praksami;
iii. predstaviti in razpravljati o metodoloških pristopih in projektih, katerih cilj je vključiti temo trajnostnega razvoja v učne načrte univerz, in
iv. spodbujati razširljivost obstoječih in prihodnjih modelov univerz kot živih laboratorijev za trajnostni razvoj.

Prispevki so inovativni, medsektorski in številni odražajo izkušnje iz prakse, od katerih bi nekatere lahko ponovili tudi drugje. Tudi ta knjiga, ki sta jo pripravila Meduniverzitetni raziskovalni program za trajnostni razvoj (IUSDRP) in Svetovni center za raziskave in prenos trajnostnega razvoja (WSD-RTC), krepi vlogo univerz kot živih laboratorijev za trajnostni razvoj.