Mulej et al. (2020) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 1. knjiga: Osnove


Mulej M, Mulej N, Hrast A, Kirn A, Glavič P, Perko I, Basle N, Sibila Lebe S, Šarotar Žižek S (2020) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 1. knjiga: Osnove. Znanstvena monografija 014, Kulturni center Maribor, 150 str. – COBIB.SI

Založniške kritike knjige:

Knjiga je prvi del trilogije, ki se osredotoča na dejstvo, da je družbena odgovornost lastnost ljudi in zato organizacij, v katerih delujejo, a ni predvsem prirojena, ampak privzgojena. Na globalni ravni se človeštvo tega zaveda bolj kot v vsakdanji praksi, v kateri dobijo ozkosrčni in kratkoročni vidiki in interesi pogosto prednost pred širšimi in dolgoročnimi. Vsaka organizacija, ne le poslovna, na katero se koncentrirata OZN z listino UN Global Compact in ISO s svetovalnim mednarodnim standardom ISO 26000, lahko vpliva z različnimi ukrepi, da se družbena odgovornost prakticira ali pa ne. Zato je smiselno, da knjiga ponuja bralcem vpogled v osnove odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju.
doc. dr. Tjaša Štrukelj

Zgoščen prikaz teoretičnih izhodišč, prvovrstni izidi iz obsežnih empiričnih raziskav ter zgleden primer integracije družbene odgovornosti v vzgojo in izobraževanje predstavljajo pomembno znanstvenoraziskovalno spodbudo ter imajo koristne implikacije za vse udeležence na tem transdisciplinarnem področju.
prof. dr. Mirko Markič