Grill et al. (2019) Mapping the world’s free-flowing rivers. Nature 569, 215-221

Grill G, Lehner B, Thieme M et al. (2019) Mapping the world’s free-flowing rivers. Nature 569, 215–221 – https://doi.org/10.1038/s41586-019-1111-9

Abstract (povzetek):

Prosto tekoče reke (angl. free-glowing rivers – FFR) podpirajo raznolike, kompleksne in dinamične ekosisteme po vsem svetu ter zagotavljajo pomembne družbene in gospodarske storitve. Razvoj infrastrukture ogroža ekosistemske procese, biotsko raznovrstnost in storitve, ki jih te reke podpirajo. Ocenjujemo stanje povezanosti 12 milijonov kilometrov rek po vsem svetu in ugotavljamo, katere reke ostajajo prosto tekoče v celotni dolžini. Le 37 odstotkov rek, daljših od 1000 kilometrov, ostaja prosto tekočih na celotni dolžini, 23 odstotkov jih nemoteno teče do oceana. Zelo dolgi vodotoki so večinoma omejeni na oddaljena območja Arktike ter porečja Amazonke in Konga. Na gosto poseljenih območjih le nekaj zelo dolgih rek, kot sta Irrawaddy in Salween, ostaja prosto tekočih. Jezovi in akumulacije ter njihovo širjenje razdrobljenosti in uravnavanje pretoka navzgor in navzdol po toku so glavni dejavniki, ki prispevajo k izgubi povezanosti rek. Z uporabo nove metode za kvantifikacijo rečne povezanosti in kartiranje prosto tekočih rek zagotavljamo podlago za usklajene globalne in nacionalne strategije za njihovo ohranitev ali obnovitev.

URL: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1111-9