Vautard et al. (2019) Human influence on European winter wind storms such as those of January 2018. Earth System Dynamics 10(2), 271-286

Vautard R, van Oldenborgh GJ, Otto FEL et al. (2022) Human influence on European winter wind storms such as those of January 2018. Earth System Dyanmics 10(2), 271-286. https://doi.org/10.5194/esd-10-271-2019 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Januarja 2018 je zahodno Evropo zajelo več večjih neurij, ki so povzročila veliko škode in žrtev. Dve najhujši, Eleanor in Friederike, sta analizirani v kontekstu podnebnih sprememb. Opazovanja postaj za hitrost vetra ob površju kažejo trend upadanja pogostosti močnih vetrov, povezanih s takšnimi nevihtami. Po drugi strani pa regionalni podnebni modeli visoke ločljivosti do zdaj ne kažejo nobenega trenda, v prihodnosti pa se bo zaradi podnebnih sprememb moč neviht nekoliko povečala. To kaže na to, da so opazovano zmanjšanje nevihtnosti nad kopnim povzročili dejavniki, ki niso povezani s podnebnimi spremembami in jih ni v podnebnih modelih. Velik del je verjetno posledica povečanja hrapavosti površja, kar se je pokazalo za majhen nabor postaj, ki pokrivajo Nizozemsko, in v prejšnjih študijah. Ta opaženi trend bi torej lahko bil neodvisen od razvoja podnebja. Zaključili smo, da podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, doslej niso imele bistvenega vpliva na nevihte, kot sta omenjeni. Vendar pa vse simulacije kažejo, da bi lahko globalno segrevanje povzročilo neznatno povečanje (0-20 %) verjetnosti ekstremnih urnih vetrov do sredine stoletja, kar je v skladu s prejšnjimi študijami modeliranja. To izključuje druge dejavnike, kot so hrapavost površja, aerosoli in dekadna spremenljivost, ki so doslej povzročili veliko večji negativni trend. Dokler podnebni modeli ne bodo pravilno simulirali teh dejavnikov, ne moremo podati verodostojnih napovedi prihodnjih neviht nad kopnim v Evropi.