Dutkiewicz et al. (2019) Ocean colour signature of climate change. Nature Communication 10, 578

Dutkiewicz S, Hickman AE, Jahn O et al. (2023) Ocean colour signature of climate change. Nature Communications 10, 578 – https://doi.org/10.1038/s41467-019-08457-x – CC BY 4.0 – open access article pdf

Abstract (povzetek):

Spremljanje sprememb v morskem fitoplanktonu je pomembno, saj predstavlja temelj morskega prehranjevalne verige in je ključnega pomena za kroženje ogljika. Za spremljanje sprememb fitoplanktona se pogosto uporablja klorofil-a (Chl-a), saj so na voljo njihove redne globalne ocene, ki jih pridobivajo sateliti. Vendar satelitski senzorji ne merijo Chl-a neposredno. Namesto tega se Chl-a ocenjuje na podlagi odbojnosti daljinskega zaznavanja (angl. remote sensing reflectance – RRS – več o tem kazalniku je na voljo tukaj): razmerja med odbitim sevanjem in vpadnim sevanjem na površino oceana. Z modelom smo pokazali, da bo odbojnost RRS v modro-zelenem spektru verjetno imela močnejši in zgodnejši signal zaradi podnebnih sprememb kot Chl-a. Razlog za to je, da ima odbojnost RRS manjšo naravno spremenljivost in ne vključuje le sprememb Chl-a v vodi, temveč tudi spremembe drugih optično pomembnih sestavin. Struktura fitoplanktonske združbe, ki močno vpliva na optične lastnosti oceanov, bo verjetno pokazala enega od najjasnejših in najhitrejših znakov osnovnih sprememb morskega ekosistema.

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08457-x