Kew et al. (2019) The Exceptional Summer Heat Wave in Southern Europe 2017. Bulletin of the American Meteorological Society 100(1), S49-S53

Kew SF, Philip SY, van Oldenborgh GJ et al. (2019) The Exceptional Summer Heat Wave in Southern Europe 2017. Bulletin of the American Meteorological Society 100(1), S49-S53. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0109.1 – full access pdf

Sklep: V evro-sredozemskem prostoru je verjetnost vročinskega vala, ki bi bil vsaj tako vroč kot poleti 2017, zdaj približno 10-odstotna. Zaradi antropogenih podnebnih sprememb se je ta verjetnost od leta 1950 povečala za najmanj trikrat.