Brauman et al (2016) Water depletion: An improved metric for incorporating seasonal and dry-year water scarcity into water risk assessments. Elementa: Science of the Anthropocene 4, 000083

Brauman KA, Richter BD, Postel S, Malsy M, Floerke M (2016) , Water depletion: An improved metric for incorporating seasonal and dry-year water scarcity into water risk assessments. Elementa: Science of the Anthropocene 4, 000083, https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000083

Abstract (prevod):

Predstavljamo izboljšan kazalnik pomanjkanja vode, ki jo imenujemo izčrpanost vode in jo izračunamo kot delež obnovljive vode, ki se porablja za človekove dejavnosti. Uporabljamo nove podatke iz integriranega globalnega modela vodnih virov WaterGAP3 za prikaz izčrpavanja vode za 15 091 vodnih območij po vsem svetu, ki predstavljajo 90 % celotnega kopnega. Naša analiza kaže, da je zmerno izčrpavanje vode na letni časovni skali bolje opisano kot veliko izčrpavanje na mesečni časovni skali, zato lahko v kazalnik izčrpavanja vode vključimo sezonsko in sušno leto, kar zagotavlja natančnejši prikaz pomanjkanja vode, ki lahko vpliva na namakalno kmetijstvo, oskrbo mest z vodo in sladkovodne ekosisteme. Z uporabo tega kazalnika smo ugotovili, da je v 2 % vodnih območij, ki so v povprečju letno izčrpana za več kot 75 %, 15 % svetovne namakane površine in 4 % velikih mest. Dodatnih 30 % vodnih območij je sezonsko ali v sušnih letih izčrpanih za več kot 75 %. Skupno 71 % svetovnih namakanih površin in 47 % velikih mest se sooča z vsaj občasnim pomanjkanjem vode.

Full paper: pdf. CC BY 4.0