Jaramillo and Destouni (2015) Comment on “Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Science 348:1217

Science, 348, 6420, p. 1217, DOI: 10.1126/science.aaa962

Abstract (prevod):

Steffen in drugi (Research Articles, 13. februar 2015, str. 736) so nedavno ocenili trenutno svetovno porabo sladke vode in ugotovili, da je precej pod ustrezno planetarno mejo. Vendar niso upoštevali nedavnega znanstvenega napredka, ki nakazuje, da je svetovna poraba sladke vode morda že presegla ustrezno planetarno mejo.