Mednarodno združenje za hidrološke znanosti – International Association of Hydrological Sciences (IAHS)

International Association of Hydrological Sciences (IAHS) – Mednarodno združenje za hidrološke znanosti deluje v okviru International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) – Mednarodna zveza za geodezijo in geofiziko kot eno od 8 ustanovnih združenj ter pod okriljem Mednarodnega znanstvenega sveta – International Science Council (ISC).

IAHS že več kot 100 let podpira hidrologijo in sorodne vede po vsem svetu. Skupnost IAHS šteje več kot 10.000 članov iz več kot 150 držav, ki prispevajo k obsežnemu programu konferenc in delavnic, spletnih razprav in publikacij IAHS.

IAHS kot založnik skrbi za cel niz različnih publikacij – revijo in tri knjižne serije:

Posebej zanimive so pobude IAHS (Initiatives):

 • Znanstvena desetletja (Scientific Decades):
  • 2003-2012:  Napovedi v nemerjenih porečjih – Predictions in Ungauged Basins (PUB)
  • 2013-2022: Vse teče: sprememba v hidrologiji in družbi – Panta Rhei — Everything Flows: Change in hydrology and society
  • 2023-2033: Znanost za rešitve: Hidrologija vključuje lokalno prebivalstvo v skupni globalni svet – Science for Solutions: Hydrology Engaging Local People IN one Global world (HELPING)
 • Znanstvena izmenjava (Scientific Sharing):
  • Digitalni vodni globus – Digital Water Globe: Digitalni vodni globus je inovativno orodje, ki je posebej zasnovano za člane IAHS in ki so zasnovali člani IAHS. V njem lahko omogočite prepoznavnost (ne)objavljenih rezultatov, raziskovalnih mest in poiščete kolege za sodelovanje po vsem svetu. Informacije so kratke in jedrnate kot npr. digitalna razstava plakatov s ključnimi sporočili. Iskanje je olajšano s funkcijami filtrov. Zelo uporabno.
 • Akademije (Academies):
  • IAHS akademija – IAHS Academy: Julija 2023 ustanovljena – poslanstvo Akademije IAHS je organizirati poletne/zimske kratke šole, usposabljanja in izobraževalne programe za razvoj in promocijo hidroloških znanosti po vsem svetu.
 • Delovne skupine (Working Groups):
  • Meritve in opazovanja v 21. stoletju – MOXXI – Naloga delovne skupine MOXXI je “spodbujati razvoj novih opazovalnih tehnik, ki vodijo do novih virov informacij za boljše razumevanje hidrološkega kroga”, kot določa IAHS. Delovna skupina MOXXI bo zagotavljala prijazen prostor za izmenjavo, zbiranje, spodbujanje, razpravo, preskušanje in izboljšanje opazovalnih tehnik.
  • Državljani in hidrologija – CANDHY – Delovna skupina CANDHY je namenjena spodbujanju razprav, izmenjavi znanja, informacij, podatkov in idej ter znanstveni in strokovni izmenjavi med akademskimi, institucionalnimi in državljanskimi skupnostmi, ki jih zanima tema “Citizen AND HYdrology”. Cilj skupine CANDHY je odkriti potencial vključevanja državljanov in podatkov, pridobljenih s strani množice, za napredovanje hidroloških raziskav pri upravljanju vodnih virov in tveganj, zmanjševanju hidroklimatskih tveganj in pripravljenosti na nesreče.
  • Zgodovina hidrologije – History of Hydrology
  • Nerešeni primeri v hidrologiji – Unsolved Problems in Hydrology (UPH) – Predsedstvo IAHS je 10. julija 2023 ustanovilo delovno skupino za nerešene probleme v hidrologiji (UPH). Cilj pobude skupnosti UPH, ki jo spodbuja delovna skupina, je povečati skladnost znanstvenega procesa v hidrologiji (s čimer se premaga razdrobljenost) z zagotavljanjem skupnih raziskovalnih tem; spodbuditi hidrološko skupnost z večjim zavedanjem, da številnih hidroloških procesov ne razumemo v celoti; in omogočiti skupnosti, da spregovori z enim glasom ter tako poveča ozaveščenost javnosti in poveča možnosti financiranja projektov skupnosti.

URL: https://iahs.info/Initiatives/initiatives/