Hugonnet et al. (2021) Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature 592, 726-731

Hugonnet R, McNabb R, Berthier E et al. (2021) Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature 592, 726–731. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z

Abstract (povzetek):

Ledeniki na Grenlandiji in Antarktiki se hitro krčijo, kar spreminja regionalno hidrologijo, zvišuje gladino svetovnega morja in povečuje naravne nevarnosti. Vendar je zaradi pomanjkanja sistematičnih opazovanj izgube mase, je razvoj ledenikov v satelitski dobi poznan le delno, kot geografsko in časovno razdrobljeno. V tem prispevku razkrivamo pospešene, čeprav nasprotujoče si vzorce izgube mase ledenikov v začetku 21. stoletja. Z uporabo večinoma neizkoriščenih satelitskih arhivov prikazujemo spremembe višine površja z visoko prostorsko-časovno ločljivostjo na vseh zemeljskih ledenikih. Naše ocene smo obsežno potrdili z neodvisnimi, zelo natančnimi meritvami in predstavili globalno popolno in dosledno oceno sprememb mase ledenikov. Pokazali smo, da so ledeniki v obdobju 2000-2019 izgubili 267 ± 16 Gt mase na leto, kar ustreza 21±3 % opaženega dviga morske gladine. Ugotavljamo, da se je izguba mase pospešila za 48±16 Gt na leto na desetletje, kar pojasnjuje od 6 do 19 % opazovanega pospeševanja dviga morske gladine. V zadnjih dveh desetletjih se je podvojila zlasti hitrost tanjšanja ledenikov zunaj območja ledenega pokrova. Ledeniki trenutno izgubljajo več mase in s podobno ali večjo hitrostjo pospeševanja taljenja, kot to velja ločeno kot grenlandski ali antarktični ledeni pokrov. Z odkrivanjem vzorcev spreminjanja mase v številnih regijah ugotavljamo kontrastna nihanja ledenikov, ki se ujemajo z desetletno spremenljivostjo padavin in temperature. Med njimi so severnoatlantska anomalija upočasnjene izgube mase, močno pospešena izguba severozahodnih ameriških ledenikov in očiten konec karakorumske anomalije pridobivanja mase ledenikov. Pričakujemo, da bodo naše zelo natančne ocene pripomogle k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki določajo porazdelitev sprememb na ledenikih, in k razširitvi naših zmožnosti napovedovanja teh sprememb na vseh ravneh (od lokalnega merila do globlanega). Napovedi, ki se robustno primerjajo z opazovanji, so nujno potrebne za oblikovanje prilagodljivih politik za upravljanje vodnih virov in kriosferskih tveganj na lokalni in regionalni ravni ter za ublažitev dviga morske gladine na svetovni ravni.