Urata et al. (Eds.) (2023) Sustainable Development Disciplines for Society – Breaking Down the 5Ps—People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships


Urata S, Akao K-I, Waqshizu A (2023) Sustainable Development Disciplines for Society – Breaking Down the 5Ps—People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships. Springer, Singapore, 254p. – https://doi.org/10.1007/978-981-19-5145-9 – open access book pdf

Knjiga je del serije publikacij založbe Springer Nature na temo ciljev trajnostnega razvoja: Sustainable Development Goals Series.

Publisher’s Overview (prevod):

  • Ta knjiga je odprto dostopna, kar pomeni, da lahko brezplačno in neomejeno dostopate do nje
  • Knjiga povzema bistvo vsake discipline za pristop k študijam razvoja
  • Knjiga predlaga discipline za zanesljivo doseganje ciljev trajnostnega razvoja, tako da v družbah v razvoju nihče ne bo zapostavljen
  • Knjiga z interdisciplinarnimi raziskavami v razvitih družbah išče celostne rešitve za kompleksne družbene probleme

Publisher’s About the Book (prevod):

Ta multidisciplinarna knjiga z odprtim dostopom ponuja devet predavanj za reševanje problemov trajnostnega razvoja za planet (angl. planet) in blaginjo (angl. prosperity). To sta dve od petih ključnih besed ciljev trajnostnega razvoja: ljudje (angl. people), planet (angl. Planet), blaginja (angl. Prosperity), mir (angl. Peace) in partnerstva (angl. Partnerships) ali okrajšano “5P”.

Vsako od teh predavanj je razvrščeno v eno od ključnih besed za cilje trajnostnega razvoja in temelji na pravu, ekonomiji, upravljanju, mednarodni trgovini, vhodno-izhodni analizi ali kmetijskem in urbanem inženirstvu. Poleg tega je v vsakem predavanju opredeljeno bistvo posamezne discipline, kadar se praktično uporablja v razvojnih študijah. Knjiga Sustainable Development Disciplines for Society bo skupaj s sestrskim zvezkom, povezanim z ljudmi, mirom in partnerstvi, uporabna pri študiju človeškega razvoja.

Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki jih zagovarjajo Združeni narodi, so potrebne interdisciplinarne raziskave. Zato se je treba naučiti osnov posameznih disciplin, saj vsaka od njih ponuja obsežno znanje, ki z akumulacijo obstoječih raziskav spodbuja reševanje problemov. Ta in sestrski zvezek sta prva celovita učbenika, ki povzemata bistvo vsake potrebne discipline za pristop k razvojnim študijam z interdisciplinarne perspektive.

V državah v razvoju bo ta knjiga omogočila dostop do razvojnih raziskav bralcem, ki si prizadevajo za nadaljnji razvoj svojih držav. Poleg tega bo v razvitih državah ta knjiga bralcem, ki si prizadevajo za celostne rešitve zapletenih družbenih problemov, omogočila dostop do raziskav za reševanje problemov.