Kaj je neto ničelna vrednost in kako so na tem področju uspešne Združeno kraljestvo in druge države? (BBC News – 13. december 2023)

Na vrhu podnebne konference COP28 v Dubaju je bila sprejeta nova zaveza o zmanjšanju uporabe fosilnih goriv za boj proti podnebnim spremembam. Prispevek pregleda zaveze mednarodne skupnosti in kje so posamezne države pri doseganju skupnega dogovora o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Ničelna neto vrednost izpustov (angl. Net zero emissions) pomeni, da se skupna količina toplogrednih plinov v ozračju ne povečuje več. Toplogredni plini vključujejo ogljikov dioksid (CO2) in metan. CO2 se sprošča pri zgorevanju nafte, plina in premoga v gospodinjstvih, tovarnah in za pogon prevoznih sredstev. Metan nastaja pri kmetovanju in odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ti plini zvišujejo globalno temperaturo, saj zadržujejo dodatno energijo v Zemljini atmosferi.

Pariški dogovor leta 2015 (angl. Paris Agreement) je določil, daj naj se izpusti toplogrednih plinov v ozračje do leta 2030 prepolovijo in do leta 2050 naj bi dosegli ničelno neto vrednost.

URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-58874518