Romanello et al. (2023) The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. The Lancet 402, 10419, 2346-2394

Romanello M, di Napoli C, Green C. et al. (2023) The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. The Lancet 402, 10419, 2346-2395 – https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01859-7 – article pdf

Executive Summary (povzetek):

Poročilo Lancet Countdown je mednarodno raziskovalno sodelovanje, ki neodvisno spremlja spreminjajoče se vplive podnebnih sprememb na zdravje in nastajajoče zdravstvene priložnosti podnebnih ukrepov. To poročilo za leto 2023, ki je že osma ponovitev, temelji na strokovnem znanju 114 znanstvenikov in zdravstvenih delavcev iz 52 raziskovalnih ustanov in agencij Združenih narodov po vsem svetu ter zagotavlja doslej najobsežnejšo oceno.
Leta 2022 je poročilo Lancet Countdown opozorilo, da je zdravje ljudi na milost in nemilost prepuščeno fosilnim gorivom, in poudarilo preobrazbeno priložnost skupnega reševanja sočasnih kriz na področju podnebnih sprememb, energije, življenjskih stroškov in zdravja za zdravje in blaginjo ljudi. Letošnje poročilo kaže le malo znakov takšnega napredka. Podnebne spremembe ob trenutnem desetletnem povprečnem segrevanju za 1-14 °C nad predindustrijsko ravnjo vse bolj vplivajo na zdravje in preživetje ljudi po vsem svetu, napovedi pa kažejo, da bi se lahko ta tveganja ob nadaljnjem neukrepanju močno povečala. Ker pa se v pogajanjih o podnebnih spremembah vse bolj poudarja pomen zdravstvenih vprašanj, to poročilo izpostavlja nove priložnosti za izvajanje ukrepov na področju podnebnih sprememb, ki spodbujajo zdravje, ter varno in uspešno prihodnost za vse.

Branje celotnega povzetka in seveda tudi cele študije je zelo poučno, v kakšnih razmerah živi človeštvo na Zemlji v 21. stoletju.

Strnjeni grafični prikaz zaključkov tega poročila za leto 2023 je na voljo kot infografika “Key findings of the 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change pdf infografike

Slika. Ključne ugotovitve iz poročila 2023 Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah (vir: https://www.thelancet.com/infographics-do/climate-countdown-2023).

Na spletnih straneh so na voljo tudi podatki, ki so bili osnova za letno poročilo 2023 Lancet Countdown: “Interactive: the data behind the 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change“.

URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01859-7/fulltext