Climate and conservation. Nature Index

Podnebni in naravovarstveni znanstveniki kljub političnim in finančnim oviram dosegajo dejanski napredek v boju proti globalnemu segrevanju. Vendar je potrebna večja podpora strateškim, multidisciplinarnim raziskavam, če želi svet izboljšati svoje rezultate pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG).

Na spletni strani so dodatno v obliki preglednic prikazani tudi rezultati analiz:

URL: https://www.nature.com/collections/ifbhigigag