Parasiewicz et al. (2023) Over 200,000 kilometers of free-flowing river habitat in Europe is altered due to impoundments. Nature Communications 14, 6289

Parasiewicz P, Belka K, Łapińska M et al. (2023) Over 200,000 kilometers of free-flowing river habitat in Europe is altered due to impoundments. Nat Commun 14, 6289 – https://doi.org/10.1038/s41467-023-40922-6 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Evropske reke ločuje več kot milijon umetnih pregrad, ki fizično omejujejo selitev vodnih vrst in prispevajo k spreminjanju sladkovodnih habitatov. Tu je razvit konceptualni model spreminjanja habitatov za ponikanje, ki je v pomoč pri ocenjevanju učinkov zajezitev na ribje habitate. Ribje združbe, prisotne v rekah z majhnim vplivom človeka, in njihova široka okoljska ozadja omogočajo razvrstitev evropskih rek v 15 makrohabitatnih tipov. Te razvrstitve se skupaj z ocenjeno občutljivostjo rib na spremembo njihovega habitata uporabljajo za ocenjevanje vplivov šestih glavnih vrst pregrad (pregrad, jezov, zapornic, prepustov, brodov in drč). Naši rezultati kažejo, da je bilo zaradi pregrad spremenjenih več kot 200.000 km ali 10 % prej prosto tekočih rečnih habitatov. Čeprav se pojavljajo redkeje, jezovi, pregrade in zapornice povzročajo veliko več sprememb habitata kot drugi tipi. Njihov vpliv je regionalno raznolik, kar je odvisno od višine, vrste in gostote ter biogeografskega položaja. To delo nam omogoča, da predvidimo, kakšen potencialni okoljski dobiček ali izgubo lahko pričakujemo z z načrtovanimi ukrepi za upravljanje pregrad v rekah, in določimo prednostne upravljavske ukrepe.

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-023-40922-6