Qin et al. (2023) Global assessment of the carbon–water tradeoff of dry cooling for thermal power generation. Nature Water 1, 682-693

Qin Y, Wang Y, Li S et al. (2023) Global assessment of the carbon–water tradeoff of dry cooling for thermal power generation. Nature Water 1, 682-693. https://doi.org/10.1038/s44221-023-00120-6

Abstract (povzetek):

Pomanjkanje vode in podnebne spremembe so dvojni izzivi, ki bi lahko ogrozili zanesljivo oskrbo z energijo. Vendar pa so integrirani okviri za upravljanje vode in ogljika, ki povezujejo različne tehnologije za zmanjševanje porabe vode in ogljika ob veliki prostorski heterogenosti, v veliki meri premalo razviti. V tem prispevku smo vzpostavili okvir na ravni globalne enote, da bi raziskali emisije CO2 in energetske izgube zaradi uporabe suhega hlajenja – ključne strategije za ublažitev vodnih virov – skupaj z alternativnimi viri vode ter zajemanjem in shranjevanjem ogljika v podnebnih scenarijih. Ugotovili smo, da so emisije CO2 in energetska kazen za enote suhega hlajenja odvisne od lokacije in podnebja (na primer 1-15 % izhodne moči), pri čemer se pogosto pokažejo bistveno hitrejše izgube učinkovitosti kot naraščajoča temperatura, zlasti po scenariju visokih podnebnih sprememb. Kljub kaznim za energijo in CO2, povezanim z alternativnim čiščenjem vode ter zajemanjem in shranjevanjem ogljika, je vse večja dostopnost odpadne vode in slane vode potencialna alternativa suhemu hlajenju za zmanjšanje pomanjkanja vode, medtem ko lahko shranjevanje CO2 pomaga ublažiti kompromise emisij CO2, povezane s suhim hlajenjem, kadar alternativna oskrba z vodo ni zadostna. Naša študija s prikazom integrativnega okvira načrtovanja poudarja pomen celostnega načrtovanja energetskega sektorja v okviru medsebojno povezanih dvojnih vodno-ogljičnih izzivov.

Več o hlajenju v termoelektrarnah in vlogi hladilnih stolpov (angl. Cooling tower), predvsem, kaj je to suho hlajenje (angl. Dry cooling) lahko preberete tukaj.