Poročanje o trajnostnem razvoju je odsev celostnega trajnostnega upravljanja podjetja (glas gospodarstva – 17. julij 2023)

Nefinančno poročanje ni pomembno le za podjetje, temveč tudi za lokalno skupnost, poslovne partnerje, zaposlene in druge deležnike, zato se zanj odloča tudi vedno več slovenskih podjetij. Velika razdrobljenost poročevalskih okvirjev in standardov pa bo, tudi zaradi pravnih sprememb, v prihodnosti zahtevala poenotenje.

URL: https://glasgospodarstva.gzs.si/porocanje-o-trajnostnem-razvoju-je-odsev-celostnega-trajnostnega-upravljanja-podjetja/