Poročilo opozarja, da bi lahko himalajski ledeniki zaradi dviga temperature do leta 2100 izgubili do 80 % ledu (CNN World – 20. junij 2023)

Poročilo

Najvišji vrhovi na svetu bodo do konca stoletja izgubili do 80 % svojega obsega, kar bo imelo v primeru najslabšega podnebnega scenarija hude posledice za milijone ljudi, so v novem poročilu opozorili mednarodni znanstveniki v Nepalu.

Mednarodni center za celostni razvoj gora (International Centre for Integrated Mountain Development – ICIMOD) je objavil poročilo: ICIMOD (2023). Water, ice, society, and ecosystems in the Hindu Kush Himalaya: An outlook. (P. Wester, S. Chaudhary, N. Chettri, M. Jackson, A. Maharjan, S. Nepal, & J. F. Steiner [Eds.]). 217p. – https://doi.org/10.53055/ICIMOD.1028https://hkh.icimod.org/hi-wise/hi-wise-report/ – open access pdf

Poročilo preučuje vpliv podnebnih sprememb na območju, ki se razteza na 1,6 milijona kvadratnih milj (4,1 milijona kvadratnih kilometrov) od Afganistana na zahodu do Mjanmara na vzhodu ter ugotavlja hitrejše taljenje ledenikov v Himalaji po letu 2010 v primerjavi z desetletjem pred tem.

Ledeniki na Himalaji predstavljajo strateške vodne zaloge za stotine milijonov ljudi, ki prebivajo ob njenem vznožju in ob rekah, ki izvirajo v Himalaji.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da je že poročilo ICIMOD iz leta 2019 (Wester P et al. (Eds.) (2019) The Hindu Kush Himalaya Assessment – Mountains, Climate Change, Sustainability and People. Springer, 627p. – https://doi.org/10.1007/978-3-319-92288-1) ugotavljalo, da bo Himalaja izgubila tretjino ledenikov v primeru dviga povprečne temperature za 1,5 stopinj C. Če bo dvig temperature med 1,5 in 2 stopniji C, bo Himalaja izgubila med 30% in 50% prostornine svojih ledenikov do leta 2100.

URL: https://edition.cnn.com/2023/06/20/asia/himalayan-glaciers-melt-climate-scn-intl-hnk/index.html