Kim et al. (2023) Observationally-constrained projections of an ice-free Arctic even under a low emission scenario. Nature Communication 14, 3139

Kim YH, Min SK, Gillett NP, Notz D, Malinina E (2023) Observationally-constrained projections of an ice-free Arctic even under a low emission scenario. Nature Communication 14, 3139. https://doi.org/10.1038/s41467-023-38511-8 – open access pdf

Abstract (povzetek):

V šestem ocenjevalnem poročilu Medvladnega foruma o podnebnih spremembah je bilo na podlagi simulacij najnovejše generacije modelov Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ocenjeno, da bo Arktika v septembru blizu sredine 21. stoletja v povprečju praktično brez ledu, in sicer po scenarijih srednjih in visokih emisij toplogrednih plinov, vendar ne po scenarijih nizkih emisij. V tem prispevku s pristopom analize pripisovanja vplivov dokazujemo, da je prevladujoč vpliv povečanja toplogrednih plinov na površino arktičnega morskega ledu zaznaven v treh zbirkah podatkov opazovanj v vseh mesecih leta, vendar ga modeli CMIP6 v povprečju podcenjujejo. S skaliranjem odziva modelov na morski led na toplogredne pline, da bi kar najbolje ustrezal opazovanemu trendu, s pristopom, potrjenim v nepopolnem testiranju modelov, predvidevamo Arktiko brez ledu septembra po vseh obravnavanih scenarijih. Ti rezultati poudarjajo velike vplive emisij toplogrednih plinov na Arktiko in kažejo, kako pomembno je načrtovanje in prilagajanje na Arktiko, ki bo v bližnji prihodnosti sezonsko brez ledu.