A dire forecast: Scientists used AI to find planet could cross critical warming threshold sooner than expected (CNN World – January 30, 2023)

URL: https://edition.cnn.com/2023/01/30/world/global-warming-critical-threshold-climate-intl/index.html

Po novi študiji (Diffenbaugh & Barnes (2023) Data-driven predictions of the time remaining until critical global warming thresholds are reached. Proceedings of the National Academy of Sciences 120(6), 2207183120, https://doi.org/10.1073/pnas.2207183120), v kateri je bilo uporabljeno strojno učenje, bi lahko planet tudi ob usklajenem globalnem podnebnem ukrepanju prej presegel kritično mejo globalnega segrevanja, kot so predvidevali dosedanji modeli.

Študija ocenjuje, da bi se lahko planet v desetletju segrel za 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven, in ugotavlja, da obstaja “precejšnja možnost”, da bo dvig globalne temperature do sredine stoletja presegel prag 2 stopinj Celzija, tudi če bi si na svetovni ravni močno prizadevali zmanjšati onesnaževanje, ki segreva planet.

Vir: https://edition.cnn.com/2023/01/30/world/global-warming-critical-threshold-climate-intl/index.html