Kaj je oskrbovalna veriga? (McKinsey Featured Insights – 17. avgust 2022)

Zanimiv in poglobljen prispevek, ki opiše oskrbovalno verigo (angl. Supply chain) kot medsebojno povezano pot, ki jo surovine, sestavni deli in blago opravijo, preden so sestavljeni in prodani strankam.

Prispevek našteje deležnike v oskrbovalni verigi, ponazori razliko med oskrbovalno verigo in verigo vrednosti (angl. Value chain), navede primere motenj v oskrbi in tveganj pri oskrbi. Nadaljuje z odpornostjo oskrbovalnih verig in opiše delovanje velikih organizacij oskrbovalne verige. Prispevek obravanva tudi digitalne oskrbovalne verige in razloži, kako oskrbovalne verige vplivajo na trajnostnost.

URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-supply-chain