OECD Economic Surveys: Slovenia 2022


OECD (2022), OECD Economic Surveys: Slovenia 2022, OECD Publishing, Paris, 132 str. – https://doi.org/10.1787/d63f5a2f-en – prostodostopen dokument pdf

Abstract (povzetek):

Močno okrevanje Slovenije po pandemiji je bilo prizadeto zaradi močnih negativnih vplivov vojne v Ukrajini, višjih cen energije in ozkih grl v dobavni verigi. Hkrati je dobro delovanje trga dela privedlo do zgodovinsko visoke zaposlenosti, nizke brezposelnosti in razširjenega pomanjkanja delovne sile. Zato bo inflacija ob upočasnjeni rasti ostala visoka. Če pogledamo dlje v prihodnost, bo staranje prebivalstva povzročilo manjšo in starejšo delovno silo, hkrati pa se bo povečalo število upokojencev. Za financiranje fiskalnih stroškov staranja prebivalstva je treba omejiti povečanje izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, v pokojninskem in zdravstvenem sistemu ter sistemu dolgotrajne oskrbe. Poleg tega bo ohranjanje rasti in dohodkovne konvergence vse bolj odvisno od izboljšanja razporejanja dela, hkrati pa bo treba podpirati rast produktivnosti z večjimi naložbami v nove tehnologije, kot je digitalizacija. Uspešna digitalizacija gospodarstva bo pozitivno vplivala na rast produktivnosti in vključenost. Pomemben element vsake strategije digitalizacije je zagotavljanje cenovno dostopne in razširjene povezljivosti. Poleg tega bodo prizadevanja javnega sektorja za digitalizacijo spodbudila gospodinjstva in podjetja, da sprejmejo takšne nove tehnologije. To pa je odvisno od sposobnosti sistema izobraževanja in usposabljanja, da študentom na vseh ravneh in delavcem zagotovi boljša digitalna znanja in spretnosti.

URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-slovenia-2022.html