Roy (2022) Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy. Wiley


Roy A (2022) Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy. Wiley, Chichester, 296p. – COBIB.SI

Publisher’s About the Book (prevod):

Knjiga odkriva, kaj nam lahko demografski podatki povedo o gospodarstvu, trgih in prihodnosti.

Priznani strokovnjak za makrodemografijo Amlan Roy v knjigi Demographics Unravelled pronicljivo in pravočasno raziskuje vpliv “značilnosti ljudi” na nacionalna gospodarstva. Ob upoštevanju dejavnikov, kot so spol, rasa, status migranta, družinsko poreklo in izobrazba, se avtor poglobi v temo, ki vpliva na obnašanje trga in gospodarske spremenljivke, vključno z rastjo, dolgom, inflacijo, zaposlovanjem in produktivnostjo. Ti imajo posledice za nacionalne in mednarodne politike.

V tej edinstveni knjigi boste odkrili:

  • zakaj je preučevanje demografije skriti ključ za razumevanje gospodarske rasti, cen premoženja in kapitalskih tokov
  • kako uporabiti podrobne demografske podatke za napovedovanje prihodnjih scenarijev v gospodarstvu, socioekonomiji, geopolitiki in okolju
  • kratko-, srednje- in dolgoročne učinke vedenja potrošnikov in delavcev
  • kako je razumevanje demografije ključno za razumevanje zdravja, pokojnin, migracij, trajnosti in socialnih politik. Tesno je povezano s cilji trajnostnega razvoja ZN – spol, podnebje, revščina in neenakost

Knjiga Demographics Unravelled je kot nalašč za institucionalne vlagatelje, zavarovalniške strokovnjake, ekonomiste in poslovne voditelje ter bo našla svoje mesto tudi v knjižnicah akademikov in študentov, ki se ukvarjajo z različnimi ekonomskimi disciplinami in želijo na enem mestu poglobljeno razpravo o makroekonomskih učinkih, ki jih povzroča demografija.