Luu et al. (2021) Attribution of typhoon-induced torrential precipitation in Central Vietnam, October 2020. Climate Change 169, 24

Luu LN, Scussolini P, Kew S et al. (2021) Attribution of typhoon-induced torrential precipitation in Central Vietnam, October 2020. Climatic Change 169, 24. https://doi.org/10.1007/s10584-021-03261-3 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Oktobra 2020 je osrednji Vietnam zajelo močno deževje, ki je bilo posledica zaporedja petih tropskih depresij in tajfunov. Ogromna količina vode je povzročila obsežne poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 500 ljudi je bilo ranjenih, neposredna škoda pa je bila ocenjena na približno 1,2 milijarde USD. V tem prispevku količinsko ugotavljamo, kako je mogoče intenzivnost padavin, ki so povzročile tako izjemne posledice, pripisati antropogenim podnebnim spremembam. Najprej dogodek opredelimo kot regionalni maksimum največje letne 15-dnevne povprečne količine padavin (Rx15day). Nato analiziramo gibanje Rx15day nad osrednjim Vietnamom iz opazovanj in simulacij v ansamblih PRIMAVERA in CORDEX-CORE, ki so uspešno prestali naše ocenjevalne teste, z uporabo posplošene porazdelitve ekstremnih vrednosti (GEV), v kateri parametri lokacije in obsega eksponentno kovarirajo z naraščanjem globalne temperature. Z združitvijo teh opazovanj in rezultatov modelov ugotavljamo, da se verjetnost pojava leta 2020, ki se zgodi približno enkrat na 80 let (vsaj 17 let), v sedanjem podnebju v primerjavi z zgodnjeindustrijskim podnebjem ni spremenila niti glede verjetnosti pojava (faktor 1,0, od 0,4 do 2,4) niti glede intenzivnosti (0 %, od -8 do +8 %). To pomeni, da je učinek podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, in ki prispevajo k temu trajnemu ekstremnemu padavinskemu dogodku, v primerjavi z naravno spremenljivostjo majhen. Vendar pa naši rezultati glede na obseg škode, ki jo povzroča ta nevarnost, poudarjajo, da je treba več vlagati v zmanjševanje tveganja nesreč pri tej vrsti poplav, ki jih povzročajo padavine, tudi ne glede na učinek antropogenih podnebnih sprememb. Poleg tega se bodo tako opazovanja kot modelske simulacije sčasoma razširile, zato spodbujamo več raziskav vpliva podnebnih sprememb na ekstremne pojave v prihodnosti, ki bodo pripomogle k načrtom prilagajanja in blaženja ter povečale ozaveščenost v državi.