Majdič (2021) Kako spremeniti znanstveno objavljanje in vrednotenje raziskovalnega dela v času odprte znanosti? Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 44, 282, 64-73

Majdič G (2021), Kako spremeniti znanstveno objavljanje in vrednotenje raziskovalnega dela v času odprte znanosti? Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 44, 282, 64-73.

Povezava na informacijo o tematski številki Štebe J, Inkret A, Tamše D (ured.) (2021), Odprta znanost v Sloveniji in svetu, 323 str. – COBIB.SI