Greenhouse gas emissions from burning US-sourced woody biomass in the EU and UK (Chatham House – October 14, 2021)

URL: https://www.chathamhouse.org/2021/10/greenhouse-gas-emissions-burning-us-sourced-woody-biomass-eu-and-uk/annex-emissions-wood

Prispevek se ukvarja z večjo uporabo gozdne biomase za pridobivanje energije in s tem povezanimi vplivi na podnebje.

Obstoječi nacionalni in medvladni politični okviri obravnavajo gozdno biomaso kot brezogljično na točki zgorevanja in ji omogočajo dostop do finančne in regulativne podpore. Poraba lesnih peletov zato hitro narašča. Vendar pa ti okviri ne upoštevajo v celoti prispevka kurjenja biomase k povečanju emisij ogljika.

Ta dokument obravnava en poseben vir lesne biomase: pelete iz ZDA, ki se v EU in Združenem kraljestvu sežigajo za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije. Ob upoštevanju emisij zaradi njihovega zgorevanja, njihove dobavne verige, izgubljenih odvzemov ogljikovega dioksida iz ozračja zaradi sečnje živih dreves ter emisij zaradi razpadanja korenin in neuporabljenih ostankov sečnje, ki ostanejo v gozdu po sečnji, ugotavlja, da so lesni peleti iz ZDA, ki so se leta 2019 zgoreli v Združenem kraljestvu, povzročili 13-16 milijonov ton emisij CO2, kar ustreza emisijam iz 6 do 7 milijonov osebnih vozil. Zaradi tega je manj verjetno, da bo Združeno kraljestvo doseglo svoje podnebne cilje.

Povzetek posebne študije Chatham House je na voljo kot pdf.

Celotna študija: Brack D, Birdsey R, Walker W (2021) Greenhouse gas emissions from burning US-sourced woody biomass in the EU and UK. Research Paper. Chatham House, Royal Institute of International Affairs, London, 73p. free pdf downlad