Pathways and Pitfalls in extreme event attribution (WWA – May 13, 2021)

URL: https://www.worldweatherattribution.org/pathways-and-pitfalls-in-extreme-event-attribution/

Izkušnje iz sodelovanja v okviru projekta World Weather Attribution: Na vprašanje, ali sta se verjetnost in intenzivnost opazovanega dogodka spremenili zaradi antropogenega spreminjanja zemeljskega podnebja ter v kolikšni meri, poskušamo odgovoriti z metodo, imenovano pripisovanje ekstremnih dogodkov.

Čeprav je to razmeroma nova veja znanosti, ki se je razvila v zadnjih 15 letih, obstaja veliko skupin, ki izračunavajo te povezave. Naš pristop v okviru sodelovanja World Weather Attribution (WWA) se razlikuje v dveh pogledih: rezultate poskušamo pripraviti čim prej po dogodku in se poskušamo čim bolj odzivati na vprašanja, ki jih postavlja zunanji svet. Cilj obeh pristopov je povečati uporabnost atribucijskih študij. Komisije za preiskavo nesreče običajno delujejo v nekaj mesecih in cenijo, če je dogodek, ki se pripisuje, čim bližje vidikom, ki so povzročili nesrečo, zanimanje medijev, ki doseže veliko občinstvo, pa upade po nekaj tednih do nekaj mesecev po velikih dogodkih.