Climate change: World’s glaciers melting at a faster pace (BBC News Science & Environment – April 28, 2021)

V skladu z novo obsežno študijo se svetovni ledeniki pospešeno talijo. Ekipa pod francoskim vodstvom je ocenila obnašanje skoraj vseh dokumentiranih ledenikov in ledeniških tokov na planetu. Raziskovalci so ugotovili, da so ledeniki v prvih dveh desetletjih 21. stoletja izgubili skoraj 270 Gt ledu na leto. Celotna letna izguba se viša in sicer za približno 48 Gt na desetletje.

Ledeniški odtok sedaj predstavlja približno petino globalnega dviga morske gladine (Hugonnet et al. (2021) Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century, Nature 592, 726-731. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z).

URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-56921164