Anthropogenic heat flux increases frequency of extreme heat events (phys.org – January 12, 2021)

URL: https://phys.org/news/2021-01-anthropogenic-flux-frequency-extreme-events.html

Antropogeni toplotni tok v ozračju ob površju, ki ga je povzročil človek, je spremenil mestna toplotna okolja.

Paper: Bin Liu et al. (2021) Increases in Anthropogenic Heat Release from Energy Consumption Lead to More Frequent Extreme Heat Events in Urban Cities, Advances in Atmospheric Sciences 38, 430-445. https://doi.org/10.1007/s00376-020-0139-y