Philip et al. (2020) A protocol for probabilistic extreme event attribution analyses. Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography 6, 177-203

Philip S, Kew S, van Oldenborgh GJ et al. (2020) A protocol for probabilistic extreme event attribution analyses, Advances in Statisstical Climatology, Meteorology and Oceanography 6, 177–203, https://doi.org/10.5194/ascmo-6-177-2020 – open access pdf

Abstract (povzetek):

V zadnjih nekaj letih so bile razvite metode, s katerimi je mogoče odgovoriti na vprašanja o vplivu globalnega segrevanja na nedavne ekstremne dogodke. Opravljenih je bilo že veliko študij “pripisovanja dogodkov”, velik del celo v nekaj tednih po dogodku, da bi povečali uporabnost rezultatov. Pri teh analizah je postalo jasno, da je pripisovanje le eden od korakov obsežnega procesa, ki vodi od opazovanja izrednega dogodka do uspešno posredovane izjave o pripisovanju. V tem prispevku podrobno opisujemo protokol, ki ga je skupina World Weather Attribution Group razvila v zadnjih štirih letih in v približno dveh ducatih hitrih in počasnih atribucijskih študij, ki zajemajo tople, hladne, mokre, suhe in nevihtne ekstreme. Začne se z izbiro dogodkov, ki jih je treba analizirati, nadaljuje z opredelitvijo dogodka, analizo opazovanj, vrednotenjem modelov, večmodelnim večmetodnim pripisovanjem, sintezo nevarnosti, analizo ranljivosti in izpostavljenosti ter konča s postopki sporočanja. Ta članek dokumentira ta protokol. Upamo, da bo naš protokol uporaben pri načrtovanju prihodnjih študij pripisovanja dogodkov in kot izhodišče protokola za operativno službo za pripisovanje.