Philip et al. (2019) Attribution Analysis of the Ethiopian Drought of 2015. Journal of Climate 31(6), 2465-2486

Philip S, Kew SF, van Oldenborgh GJ et al. (2019) Attribution Analysis of the Ethiopian Drought of 2015. Journal of Climate 31(6), 2465-2489. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0274.1 – open access pdf

Abstract (povzetek):

V severni in osrednji Etiopiji je bilo leto 2015 zelo sušno. Padlo je le od polovice do treh četrtin običajne količine padavin, pri čemer sta bila prizadeta tako deževje “belg” (februar-maj) kot deževje “kiremt” (junij-september). Tudi čas dežja, ki je padel, je bil neenakomeren. Številni pridelki so propadli, kar je povzročilo pomanjkanje hrane za več milijonov ljudi. Raziskujemo vlogo podnebnih sprememb pri verjetnosti takšne suše, pri čemer se osredotočamo na obsežno pomanjkanje padavin v obdobju od februarja do septembra 2015 v severni in osrednji Etiopiji. Z mrežno analizo, ki združuje podatke postaj s satelitskimi opazovanji, je ocenjeno, da je bila povratna doba te suše več kot 60 let (spodnja meja 95-odstotnega intervala zaupanja), najverjetnejša vrednost pa je več sto let. V opazovanjih ni zaznan noben trend, vendar zaradi velike naravne spremenljivosti in kratkih časovnih vrst veliki trendi v opazovanjih lahko ostanejo neopaženi. Dva od treh velikih ansamblov podnebnih modelov, ki so dokaj dobro simulirali padavine, ne kažeta nobenega trenda, medtem ko tretji kaže povečano verjetnost suše. Ob upoštevanju razpršenosti modelov suše še vedno ni mogoče jasno pripisati antropogenim podnebnim spremembam, saj se 95-odstotni interval zaupanja giblje od zmanjšanja verjetnosti med predindustrijsko do današnjo dobo za faktor 0,3 do povečanja za faktor 5 za sušo, kot je ta, ali hujšo. Tudi nabor podatkov o vlagi v tleh kaže neznaten trend izsuševanja. Glede na korelacije ENSO v opazovanjih je močan El Niño leta 2015 res povečal resnost suše.