McNutt et al. (2018) Transparency in authors’ contributions and responsibilities to promote integrity in scientific publication. PNAS 115(11), 2557-2560

McNutt MK, Bradford M, Drazen JM et al. (2018) Transparency in authors’ contributions and responsibilities to promote integrity in scientific publication. PNAS 115(11), 2557-2560 – https://doi.org/10.1073/pnas.1715374115 – open access pdf

Abstract (povzetek):

V skladu z naraščajočim gibanjem v znanstvenem založništvu v smeri preglednosti podatkov in metod predlagamo spremembe politik in postopkov avtorstva v revijah, da bi zagotovili vpogled v to, kateri avtor je odgovoren za kateri prispevek v objavi, boljše zagotovilo, da je seznam popoln, in jasno izražene standarde za utemeljitev priznanja avtorstva. Za dosego teh ciljev priporočamo, da revije sprejmejo skupne in pregledne standarde za avtorstvo, opredelijo odgovornosti dopisujočih avtorjev, sprejmejo taksonomijo vlog avtorjev (CRediT), metodologijo za pripisovanje prispevkov, vključijo te informacije v metapodatke člankov in zahtevajo, da avtorji uporabljajo trajni digitalni identifikator ORCID. Poleg tega priporočamo, da univerze in raziskovalne ustanove izrazijo pričakovanja o vlogah in odgovornostih avtorjev ter tako zagotovijo skupno točko razumevanja za razpravo o avtorstvu v raziskovalnih skupinah. Poleg tega predlagamo, da agencije za financiranje sprejmejo identifikator ORCID in taksonomijo CRediT. Znanstvena združenja pozivamo, da s podpisom teh priporočil in njihovim spodbujanjem na svojih srečanjih in v programih objav spodbujajo preglednost avtorstva.

CRediT – Contributor Roley Taxonomy – primer s spletnih strani založnika Elsevier

URL: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1715374115