Rosaenzweig & Neofotis (2013) Detection and attribution of anthropogenic climate change impacts. WIREs Climate Change 4(2), 121-150

Rosenzweig C & Neofotis P (2013) Detection and attribution of anthropogenic climate change impacts, WIREs Climate Change 4(2), 121-150. https://doi.org/10.1002/wcc.209 – full access pdf

Abstract (povzetek):

Podnebne spremembe, na katere vpliva človek, so opazen pojav, ki vpliva na fizične in biološke sisteme po vsem svetu. Večina opaženih vplivov je povezana s temperaturnimi spremembami in se pojavlja v severnih visokih in srednjih geografskih širinah. Vendar se pojavljajo novi dokazi, ki kažejo, da so vplivi povezani s spremembami padavin in temperature ter da podnebne spremembe vplivajo na sisteme in sektorje zunaj severne poloble. V tem prispevku izpostavljamo nekatere od teh novih dokazov – s poudarkom na regijah in sektorjih, za katere je Medvladni odbor za podnebne spremembe v četrtem poročilu o oceni podnebnih sprememb (IPCC AR4) ugotovil, da so premalo zastopani – v okviru ugotovljenih vplivov podnebnih sprememb, neposrednih in posrednih dejavnikov sprememb (vključno s samim ogljikovim dioksidom) in metod za njihovo odkrivanje. Predstavljamo tudi metode in študije, ki opažene vplive pripisujejo antropogenim vplivom. Trdimo, da je razširitev metod odkrivanja (v smislu širšega nabora podnebnih spremenljivk in virov podatkov, vključitve glavnih načinov podnebne spremenljivosti in vključitve drugih dejavnikov sprememb) ključna za ugotavljanje podnebne občutljivosti sektorjev in sistemov v regijah, v katerih so vplivi podnebnih sprememb trenutno še nedoločljivi. Če je mogoče, je za razvoj učinkovitega blaženja in prilagajanja pomembno, da se takšne spremembe pripišejo človekovemu vplivu na podnebni sistem. Opisani so sedanji izzivi pri dokumentiranju prilagajanja in vloga znanja avtohtonih prebivalcev pri odkrivanju in pripisovanju.