Mulder (2006) Sustainable Development for Engineers – A Handbook and Resource Guide


Mulder K (2006), Sustainable Development for Engineers – A Handbook and Resource Guide, Greenleaf Publishing (Routledge, 2017), 288 p. – COBIB.SI & EBSCOhost eBook

Publisher’s Description & Critics’ Reviews (prevod):

Ključnega pomena je, da inženirji – od študentov do tistih, ki že opravljajo poklic – dobro razumejo okoljske grožnje, s katerimi se sooča svet, če želijo postati del rešitve in ne problema. Ali je mogoče uskladiti sodoben način življenja z nujnimi spremembami? Bi lahko ključno vlogo odigrale nove izboljšane tehnologije? Če je potreben velik preskok v okoljski učinkovitosti tehnologij, ali ga je mogoče doseči? Inženirji so v privilegiranem in izjemno vplivnem položaju za inovacije, načrtovanje in gradnjo trajnostne prihodnosti. Toda ali so angažirani ali nezainteresirani? Ali imajo znanje ali so nevedni? To knjigo so pripravili številni predani pedagogi na evropskih inženirskih oddelkih pod vodstvom Tehniške univerze v Delftu in Tehnične univerze v Kataloniji, da bi zapolnili zaznano vrzel med tem, kaj inženirji vedo in kaj bi morali vedeti v zvezi s trajnostnim razvojem. Univerza v Delftu se je že leta 1998 odločila, da morajo biti vsi njeni diplomanti inženirstva, ki si prizadevajo za poklic oblikovalca, vodje ali raziskovalca, pripravljeni na izziv trajnostnega razvoja in da morajo kot taki zapustiti univerzo sposobni udejanjiti trajnostni razvoj v svojih projektih in vsakodnevnih praksah. V tej knjigi se odraža velika količina zbranega znanja o najboljših praksah poučevanja inženirjev. Cilj je, da se študenti inženirstva seznanijo z izzivom, ki ga trajnostni razvoj predstavlja za inženirski poklic, s prispevkom inženirja k doseganju nekaterih družbenih in okoljskih ciljev trajnostnega razvoja ter z ovirami in pastmi, s katerimi se bodo inženirji verjetno morali soočiti v svojem poklicnem življenju. Knjiga je jedrnata, vendar izčrpna in obravnava ključna orodja, spretnosti in tehnike, ki jih je mogoče uporabiti pri načrtovanju in upravljanju inženirskih projektov, da se zagotovi, da se stroški in vplivi inženirskih projektov v celotni življenjski dobi obravnavajo na vseh stopnjah načrtovanja, izvajanja in odstranjevanja. Namen knjige je tudi s primeri iz prakse prikazati oprijemljive koristi, ki so že bile dosežene pri številnih inženirskih projektih, in poudariti, kako je mogoče doseči in se že dosegajo dejanske izboljšave. Vsako poglavje se konča z vrsto vprašanj in vaj, ki jih mora študent opraviti. Knjiga Trajnostni razvoj za inženirje bo nujno branje za vse inženirje in znanstvenike, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem. Zlasti je ključno gradivo za branje in učenje za dodiplomske in podiplomske študente okoljskega, kemijskega, gradbenega ali strojnega inženirstva, proizvodnje in oblikovanja, okoljske znanosti, zelene kemije in okoljskega upravljanja.

Ta odličen priročnik in vodnik po virih je označen za inženirje, vendar je enako pomemben tudi za druge strokovne discipline in jim bo zagotovil dragocen vpogled in vire informacij za demistifikacijo koncepta trajnostnega razvoja. … Knjiga je jasno napisana v preprostem slogu, ki omogoča enostavno sprejemanje informacij. … Odlično osnovno besedilo o trajnostnem razvoju in trajnosti za vse – zelo priporočljivo. – Eagle Bulletin letnik 17, št. 2 (september 2006)