Loat & Meier (2003) Wörterbuch Hochwasserschutz = Dictionnaire de la protection contre les crues = Dizionario della protezione contro le piene = Dictionary of flood protection


Loat R & Meier E (2003) Wörterbuch Hochwasserschutz = Dictionnaire de la protection contre les crues = Dizionario della protezione contro le piene = Dictionary of flood protection. Bundesamt für Umwelt, BAFU, Bern. Haupt, Bern, 424 p. – COBIB.SI

PLANAT About the Book (prevod):

Slovar varstva pred poplavami, ki je skupna publikacija Zveznega urada za vode in geologijo (Bundesamt fuer Wasser und Geologie – BAFU) ter švicarskega zveznega kanclerstva, vsebuje izbrane strokovne izraze s področij, kot so hidrologija, hidravlika, geomorfologija, obvladovanje tveganja in hidrotehnika. Vsebuje 835 gesel z več kot 1500 tehničnimi izrazi v nemškem, francoskem, italijanskem in angleškem jeziku. Slovarskim geslom so priložene definicije in druge koristne informacije (opombe, reference). Priložena zgoščenka ponuja dodatne možnosti iskanja.