EUROfusion – Evropski konzorcij za razvoj fuzijske energije


About (o konzorciju):

Dne 9. oktobra 2014 so fuzijski raziskovalni organi iz držav članic Evropske unije in Švice podpisali sporazum o okrepitvi evropskega sodelovanja na področju fuzijskih raziskav in tako je nastal EUROfusion, Evropski konzorcij za razvoj fuzijske energije. Trenutno EUROfusion v imenu programa Evropske komisije European Atomic Energy Community (Euratom) podpira in financira dejavnosti raziskav fuzije v 26 državah članicah EU, Švica, Norveška in Združeno kraljestvo pa sodelujejo pri dejavnostih s svojimi nacionalnimi proračuni za fuzijo.

Na spletnih straneh EUROfusion lahko spoznate njeno organiziranost (Organisation), člane konzorcija (Members), konzorcijske partnerje (Partners) in načrt delovanja konzorcija (Roadmap). Izdelani so krastkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti delovanja. Zadnja (dolga različica) raziskovalnega načrta za doseganje fuzijske energije je iz leta 2018 – pdf. Na voljo je tudi skrajšana razčilica načrta – pdf, in ilutrsirana različica, ki jo prikazujemo spodaj.

Slika. Ilustracija raziskovalnega načrta za uresničitev rabe fuzijske energije.
(vir: https://euro-fusion.org/wp-content/uploads/2022/10/Roadmap-illustrated.pdf).

Spletne strani tudi podrobno predstavijo naprave (Devices), na katerih potekajo raziskave fuzijske energije. Podrobneje je tudi predstavljena fuzija (About Fusion):

Jedra lažjih atomov, kot je vodik, trčijo in se zlivajo, pri čemer nastanejo jedra težjih atomov, kot je helij, pri tem pa se sproščajo velike količine energije – to je bistvo fuzije. Ker energija izhaja iz delovanja jeder, je fuzija oblika jedrske energije. Lahko jo obravnavamo kot nasprotje cepitve, prav tako oblike jedrske energije, ki nastane, ko se jedra težkih atomov razcepijo na lažja. Fuzija je proces, ki poganja proizvodnjo energije v zvezdah, kot je naše Sonce.

Na spletnih straneh so podrobneje opisani procesi:

Spletne strani prinašajo tudi novice članov in partnerjev konzorcija EUROfusion, ter Glasilo Fuzija v Evropi, na katero se lahko naročite ali iščete stare številke glasila od leta 2021 naprej.

Med člani konzorcija je tudi Slovenija, oziroma Slovenska fuzijska asociacija (SFA). SFA koordinira fuzijske raziskave v Sloveniji, vključno z interakcijo med plazmo in steno, znanostjo o materialih, nevtroniko, termohidravliko, varnostnimi analizami, modeliranjem, diagnostiko in nadzornimi sistemi. Združenje je od leta 2005 vključeno v EUROfusion – združuje okoli 50 strokovnjakov, doktorskih študentov in podoktorskih raziskovalcev, ki so vključeni v raziskave SFA.

Več o programu Euratom na spletnih straneh Vlade RS.

URL: https://euro-fusion.org/