Cheng et al. (2024) New Record Ocean Temperatures and Related Climate Indicators in 2023

Cheng L et al. (2024), New Record Ocean Temperatures and Related Climate Indicators in 2023. Advances in Atmospheric Sciences, https://doi.org/10.1007/s00376-024-3378-5 – CC BY 4.0

Abstract (prevod):

Globalno fizikalno in biogeokemično okolje se je bistveno spremenilo zaradi povečanja toplogrednih plinov v ozračju, ki jih povzroča človek. Leta 2023 sta temperatura morske površine (Sea Surface Temperature – SST) in toplotna vsebnost zgornjih 2000 m oceana (Ocean heat Content – OHC) dosegli rekordne vrednosti. OHC v globini 0-2000 m je leta 2023 presegla tisto iz leta 2022 za 15 ± 10 ZJ (1 zeta J= 1021 J) (posodobljeni podatki IAP/CAS); 9 ± 5 ZJ (podatki NCEI/NOAA). V tropskem delu Atlantskega oceana, Sredozemskem morju in južnih oceanih so zabeležili najvišjo vrednost OHC, opaženo od petdesetih let prejšnjega stoletja. V povezavi z nastopom močnega El Niña je globalna SST dosegla rekordno visoko vrednost leta 2023 z letnim povprečjem ∼0,23 °C več kot leta 2022 in osupljivo > 0,3 °C nad vrednostmi iz leta 2022 v drugi polovici leta 2023. Indeksa gostotne stratifikacije in prostorske temperaturne nehomogenosti sta leta 2023 dosegla najvišje vrednosti.

Article Highlights (prevod):

  • Leta 2023 sta bila svetovno letno povprečje temperature morske površine (SST) in toplotna vsebnost zgornjih 2000 m oceana najvišja, kar so jih kdaj koli zabeležili sodobni instrumenti.
  • Rekordne vrednosti so dosegli tudi drugi oceanski indeksi, vključno s stratifikacijo gostote in prostorsko temperaturno nehomogenostjo.
  • Leta 2023 se je razvil močan El Niño, ki je vplival na vzorce segrevanja in anomalij slanosti.