Iungman et al. (2023) Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. The Lancet 401, 10376, 577-589

Iungman et al. (2023) Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. The Lancet 401, 10376, 577-589, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02585-5 – full paper pdf

Summary (povzetek):

Ozadje
Visoke zunanje temperature so povezane s številnimi učinki na zdravje, vključno s prezgodnjo umrljivostjo. Kombinacija globalnega segrevanja zaradi podnebnih sprememb in širjenja grajenega okolja na svetu pomeni, da je pričakovati krepitev mestnih toplotnih otokov (Urban Heat Island – UHI), kar bo imelo škodljive učinke na zdravje prebivalstva. Mestna zelena infrastruktura lahko zmanjša lokalne temperature. Naš cilj je bil oceniti breme umrljivosti, ki bi ga lahko pripisali UHI, in breme umrljivosti, ki bi ga preprečili s povečanjem pokritosti z mestnim drevjem v 93 evropskih mestih.
Metode
Za poletje (od 1. junija do 31. avgusta) 2015 smo opravili kvantitativno oceno vpliva UHI na umrljivost zaradi vseh vzrokov pri odraslih, starih 20 let ali več, v 93 evropskih mestih. Ocenili smo tudi znižanje temperature, ki bi ga povzročilo povečanje pokritosti z drevesi na 30 % za vsako mesto, in ocenili število smrti, ki bi jih bilo zaradi tega mogoče preprečiti. Vse analize smo opravili na ravni mrežnih celic visoke ločljivosti (250 × 250 m). Negotovosti v vhodnih analizah smo razširili s simulacijami Monte Carlo, da bi dobili točkovne ocene in 95-odstotne indekse zaupanja. Izvedli smo tudi analize občutljivosti, da bi preverili zanesljivost naših ocen.
Ugotovitve
Populacijsko tehtano povprečno povišanje temperature v mestu zaradi učinkov UHI je bilo 1-5 °C (SD 0-5; razpon 0-5-3-0). Na splošno bi lahko 6700 (95 % CI 5254-8162) prezgodnjih smrti pripisali učinkom UHI (kar ustreza približno 4-33 % [95 % CI 3-37-5-28] vseh poletnih smrti). Ocenili smo, da bi povečanje pokritosti z drevesi na 30 % ohladilo mesta za povprečno 0-4 °C (SD 0-2; razpon 0-0-1-3). Ocenili smo tudi, da bi s povečanjem pokritosti mest z drevesi na 30 % preprečili 2644 (95 % CI 2444-2824) prezgodnjih smrti, kar ustreza 1-84 % (1-69-1-97) vseh poletnih smrti.
Razlaga
Naši rezultati so pokazali škodljive učinke UHI na umrljivost in poudarili zdravstvene koristi povečanja pokritosti z drevesi za hlajenje mestnih okolij, kar bi privedlo tudi do bolj trajnostnih in podnebno odpornih mest.