Romanello et al. (2022) The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet 400, 10363, 1619-1654

Romanello M, Di Napoli C, Drummond P et al. (2022) The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet 400, 10363, 1619-1654 – https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01540-9 – article pdf

Executive Summary (povzetek):

Poročilo Lancet Countdown za leto 2022 je objavljeno v času, ko se svet sooča z globokimi in hkratnimi sistemskimi pretresi. Države in zdravstveni sistemi se še naprej spopadajo z zdravstvenimi, socialnimi in gospodarskimi posledicami pandemije COVID-19, medtem ko sta ruska invazija v Ukrajino in vztrajna prevelika odvisnost od fosilnih goriv svet pahnila v globalno energetsko krizo in krizo življenjskih stroškov. Medtem ko se te krize odvijajo, se podnebne spremembe nezadržno stopnjujejo. Njihovi vse hujši učinki vse bolj vplivajo na temelje zdravja in blaginje ljudi ter povečujejo ranljivost svetovnega prebivalstva za sočasne nevarnosti za zdravje.
V letih 2021 in 2022 so ekstremni vremenski dogodki povzročili opustošenje na vseh celinah, kar je še povečalo pritisk na zdravstvene službe, ki so se že spopadale z učinki pandemije COVID-19. Poplave v Avstraliji, Braziliji, na Kitajskem, v zahodni Evropi, Maleziji, Pakistanu, Južni Afriki in Južnem Sudanu so povzročile na tisoče smrtnih žrtev, razselili so na stotisoče ljudi in povzročili več milijard dolarjev gospodarske škode. Gozdni požari so povzročili opustošenje v Kanadi, ZDA, Grčiji, Alžiriji, Italiji, Španiji in Turčiji, rekordne temperature pa so zabeležili v številnih državah, med drugim v Avstraliji, Kanadi, Indiji, Italiji, Omanu, Turčiji, Pakistanu in Združenem kraljestvu. Z napredkom v znanosti o odkrivanju in študijah pripisovanja je bil vpliv podnebnih sprememb na številne dogodke zdaj količinsko opredeljen.

Branje celotnega povzetka in seveda tudi cele študije je zelo poučno, v kakšnih razmerah živi človeštvo na Zemlji v 21. stoletju.

Strnjeni grafični prikaz zaključkov tega poročila za leto 2022 je na voljo kot infografika “Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2022” – pdf infografike

Slika. Svet je na kritičnem razpotju pri svojem odzivanju na podnebne spremembe
(vir: https://www.thelancet.com/infographics-do/climate-countdown-2022).

URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01540-9/fulltext