Cvetek (2019) Na študenta osredinjeno poučevanje – Priročnik za visokošolske učitelje


Cvetek S (2019) Na študenta osredinjeno poučevanje – Priročnik za visokošolske učitelje. Akadem, Maribor, 114 str. – COBIB.SI

Založniški opis knjige:

Knjiga opisuje in s spoznanji znanosti učenja ter primeri inovativnih poučevalnih praks utemeljuje načela in koristi na študenta osredinjenega učenja, ki danes predstavlja splošni okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah v Evropi ter standard, po katerem naj bi se v postopkih akreditacije in zunanjega vrednotenja kakovosti ocenjevale izobraževalne prakse visokošolskih ustanov.

V sedmih poglavjih knjiga med drugim prinaša:
• pregled razsežnosti in značilnosti pojma in ideje na študenta osredinjenega učenja,
• z dokazi podprte razloge za uporabo na študenta osredinjenega pristopa k poučevanju,
• primere na študenta osredinjenih poučevalnih strategij in učnih aktivnosti,
• smernice za oblikovanje na študenta osredinjenega kurikuluma predmeta in študijskega programa.

Knjiga je namenjena visokošolskim učiteljem in tistim, ki načrtujejo svojo kariero kot visokošolski učitelji, vodstvenemu osebju in strokovnim službam visokošolskih ustanov, študentom ter vsem, ki so na kakršenkoli način udeleženi v procesih zagotavljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti v visokošolskem izobraževanju.