Wang et al. (2024) A triple increase in global river basins with water scarcity due to future pollution. Nature Communications 15, 880

Wang M, Bodirsky BL, Rijneveld R et al. (2024) A triple increase in global river basins with water scarcity due to future pollution. Nature Communications 15, 880 – https://doi.org/10.1038/s41467-024-44947-3 – open access pdf – CC BY 4.0

Abstract (povzetek):

Danes je ogrožena varnost preskrbe z vodo. Podnebne spremembe vplivajo na razpoložljivost vode, zaradi urbanizacije in kmetijskih dejavnosti pa se povečuje povpraševanje po vodi in onesnaževanje, kar omejuje varno rabo vode. Izvedli smo globalno oceno prihodnjega pomanjkanja čiste vode za leto 2050, tako da smo klasičnim ocenam pomanjkanja, ki ga povzroča količina vode, dodali vidik onesnaževanja vode. To je bilo izvedeno za >10.000 porečij s poudarkom na onesnaževanju z dušikom v rekah z vključitvijo modelov zemljiškega sistema, hidroloških modelov in modelov kakovosti vode. Ugotovili smo, da onesnaževanje vode povečuje pomanjkanje vode v >2.000 porečjih po vsem svetu. Število porečij s pomanjkanjem vode se bo zaradi prihodnjega onesnaževanja z dušikom po vsem svetu potrojilo. Leta 2010 je bilo 984 porečij razvrščenih med porečja s pomanjkanjem vode, če upoštevamo samo pomanjkanje zaradi količine, medtem ko je 2517 porečij prizadela količina in kakovost. To število se v najslabšem primeru leta 2050 poveča na 3061 porečij. To poslabšanje pomeni dodatnih 40 milijonov km2 površine porečja in 3 milijarde ljudi več, ki se lahko leta 2050 soočijo s pomanjkanjem vode. Naši rezultati poudarjajo, da je treba kakovost vode nujno obravnavati v prihodnjih politikah upravljanja voda za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Slika. Spremembe pomanjkanja čiste vode med letoma 2010 in 2050.
Spremembe so predvidene za tri scenarije: SSP1-RCP2p6, SSP2-RCP2p6, SSP5-RCP8p5 – scenariji temeljijo na skupnih ekonomskih poteh (SSP) in reprezentativnih poteh koncentracije (RCP). Vroče točke so porečja, v katerih so ravni pomanjkanja količine ali kakovosti vode ali obeh v članku ocenjene kot visoke.
(vir: https://www.nature.com/articles/s41467-024-44947-3/figures/3).
Slika. Vnos dušika v reke in njegov glavni vir. Zemljevidi prikazujejo vnos celotnega raztopljenega dušika (Total Dissolved Nitrogen – TDN) v reke (levo) in prevladujoči vir vnosa TDN v reke (desno) na ravni porečja v letih 2010 in 2050. Za leto 2050 so analizirani trije scenariji: SSP1-RCP2p6, SSP2-RCP2p6, SSP5-RCP8p5 – scenariji temeljijo na skupnih ekonomskih poteh (SSP) in reprezentativnih poteh koncentracije (RCP).
(vir: https://www.nature.com/articles/s41467-024-44947-3/figures/5).

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-024-44947-3