NEDO – projekt pametnih omrežij

URL: https://www.eles.si/projekt-nedo & https://www.eles.si/en/nedo-project

NEDO je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

O projektu je tudi poročal časnik DELO:

Nagrajeni projekt pametnih omrežij je izveden (DELO – 21. november 2022)

URL: https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/nagrajeni-projekt-pametnih-omrezij-je-izveden-2/

V projektu NEDO je sodelovalo vsaj 40 podjetij, začeli pa so pogovore za prihodnji projekt, povezan s plinskim omrežjem in ogrevanjem.