Fang et al. (2022) Shifting in the global flood timing. Scientific Reports 12, 18853

Fang G, Yang J, Li Z et al. (2022) Shifting in the global flood timing. Scientific Reports 12, 18853 – https://doi.org/10.1038/s41598-022-23748-y – open access pdf – CC BY 4.0

Abstract (povzetek):

Podnebne spremembe ne bodo vplivale le na obseg poplav, temveč tudi na čas nastopa poplav. V tem članku so preučene spremembe v časovnem razporedu poplav na 6167 merilnih postajah od leta 1970 do leta 2010 po vsem svetu. V članku preučujemo premik v času nastopa poplav in njegovo povezanost s tremi vplivnimi dejavniki (največja 7-dnevna količina padavin, presežek vlage v tleh in taljenje snega). Opazen je jasen globalni vzorec povprečnega datuma poplav: zima (december-februar) v zahodni obalni Ameriki, zahodni Evropi in Sredozemlju, poletje (junij-avgust) v severni Ameriki, Alpah, na Indijskem polotoku, v osrednji Aziji in na Japonskem ter avstralsko poletje (december-februar) na območju južne Afrike in severne Avstralije. Premik v času nastopa poplav ima trend od -22 dni na desetletje (prej) do 28 dni na desetletje (pozneje). Zgodnejše poplave so bile razširjene v Severni Ameriki, Evropi in severovzhodni Avstraliji, medtem ko so zapoznele poplave prevladovale v Amazoniji, Cerradu, južni Afriki, Indiji in na Japonskem. Zgodnejše poplave v Severni Ameriki in Evropi so bile posledica zgodnejšega taljenja snega, medtem ko so zapoznele ekstremne presežke vlage v tleh in padavine skupaj povzročile zapoznele poplave na monsunskem območju, vključno z južno Afriko, Indijo in Japonsko. Ta študija omogoča vpogled v mehanizem spreminjanja časa poplav ter podpira odločitve o ublažitvi globalnih poplav in vplivu prihodnjih podnebnih sprememb.

Zanimiv prispevek, ki kaže na vpliv globalnih sprememb v vodnem režimu na primeru časa nastopanja poplav, kar vpliva na družbene sisteme posvetu, proizvodnjo hrane in energije, krepitev poplavne odpornosti, ….

Slika. Dolgoročni časovni razvoj časa nastopa poplav in njihovih vplivnih dejavnikov za 13 vročih točk na svetu z indeksom koncentracije >0,7.
Polne črte prikazujejo mediano časovnega poteka poplav na celotnem vročem območju:
Zelena: čas opazovanih poplav; vijolična: 7-dnevni maksimum padavin; oranžna: indikator taljenja snega in modra: čas izračunanega maksimalnega presežka vlage v tleh (SME).
Za vse podatke je bil uporabljen 10-letni filter tehtanega drsečega povprečja.
Osenčeni pasovi označujejo časovno variabilnost znotraj leta (± 0,5 standardnega odklona).
Navpične osi prikazujejo mesec v letu (upoštevajte različne začetne mesece v teh preglednicah).
Podatki o padavinah in MSP so se v Južni Afriki začeli uporabljati leta 1979, saj so se podatki o padavinah CPC začeli uporabljati leta 1979.
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41598-022-23748-y/MediaObjects/41598_2022_23748_Fig3_HTML.png?as=webp).

URL: https://www.nature.com/articles/s41598-022-23748-y