Mazza & Frigerio (2022) Dams and territories: ITCOLD’s initiatives to promote proactive dialogue. E3S Web of Conferences 346, 01011

Mazza G, Frigerio A (2022) Dams and territories: ITCOLD’s initiatives to promote proactive dialogue. E3S Web of Conferences 346, 01011, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234601011

Abstract (prevod):

V Italiji je več kot 530 velikih jezov, namenjenih predvsem proizvodnji energije in oskrbi z vodo. Na večnamensko rabo vodnih virov trenutno močno vplivajo težave, povezane s staranjem jezov, in podnebne spremembe, ki vplivajo na razpoložljivost vode. Po drugi strani pa evropske direktive o energiji in podnebju zahtevajo ohranitev obstoječe proizvodnje hidroenergije in povečanje zmogljivosti shranjevanja, da bi bolje izkoristili neprogramabilne obnovljive vire energije. Te odločitve zahtevajo opredelitev metod in ukrepov za reševanje zapletenega odnosa med jezovi in njihovimi gostiteljskimi ozemlji, kar predstavlja kritično točko na poti do doseganja energetskih in podnebnih ciljev, saj del medijev in javnega mnenja pogosto negativno gleda na vlogo jezov in rezervoarjev. Na teh razmišljanjih temeljijo regionalne pobude “Jezovi in ozemlje”, ki jih spodbuja ITCOLD (Italijanski odbor za velike jezove), ki od leta 2014 organizira letne delavnice, katerih cilj je spodbujati dialog med lastniki jezov in zainteresiranimi stranmi, da bi našli točko ravnotežja med različnimi interesi, ki so včasih med seboj v nasprotju. Prispevek predstavlja posodobitev dela, predstavljenega na 10. simpoziju Evropskega kluba ICOLD, ki je potekal oktobra 2016 v Antaliji (Turčija), in povzema rezultate, zbrane na šestih doslej izvedenih delavnicah. Projekt bi lahko predstavljal morebitno referenčno točko za druge države, ki bi se želele lotiti podobnih pobud.

Full paper: pdf. CC BY 4.0