Otto et al. (2022) How to Provide Useful Attribution Statements: Lessons Learned from Operationalizing Event Attribution in Europe. Bulletin of the American Meteorological Society 103(3), S21-S25

Otto FEL, Kew S, Philip S et al. (2022) How to Provide Useful Attribution Statements: Lessons Learned from Operationalizing Event Attribution in Europe, Bulletin of the American Meteorological Society 103(3), S21-S25. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21-0267.1 – open access pdf

Sklep: Operativni atribucijski protokoli zagotavljajo preglednost ocen; komunikacija mora vključevati prihodnje spremembe v ekstremnih razmerah in meteorološki razvoj dogodka, da se poveča vrednost pri lokalnem odločanju.