Mulej et al. (2020) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 2. knjiga: Praktični primeri


Mulej M et al. (2020) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 2. knjiga: Praktični primeri. Znanstvena monografija 015, Kulturni center Maribor, 154 str. – COBIB.SI

Založniške kritike knjige:

Znanstvena monografija Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju (2. knjiga – praktični primeri) nakazuje na širok nabor identificiranih konkretnih problemov ter predlogov za njihovo razreševanje s povezovanjem odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju. Sedemnajst raziskovalcev in praktikov je v osmih poglavjih predstavilo zanimive empirične izide o konkretnih ugotovitvah s področja, ki so ga analizirali.
prof. dr. Mirko Markič

Vsebinsko knjiga vsebuje primere iz sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter povezuje družbeno odgovornost in trajnostni razvoj z izobraževanjem. Vključuje primere prakse znanstvene monografije in projektnega dela, pa tudi obravnavo posebne ranljive skupine – mladih s posebnimi potrebami in njihovo vključitev v trg delovne sile. Predstavljeni metodološki pristopi so uporabni za različne stopnje izobraževanja.
doc. dr. Tjaša Štrukelj